Välfärdsakademin

Om projektet

Välfärdsakademin ska vara ledande för utveckling, kunskapsspridning och samarbete inom välfärdssektorn. Här samlas socialt ansvarstagande aktörer så som myndigheter, näringsliv, forskning och hälso- och sjukvård för att skapa nya lösningar för en långsiktigt hållbar välfärd.