Vad är ett bra bemötande?

Om projektet

Människors bemötande är svårare att hantera än de fysiska hindren, berättar Charlotte Ohlson Bresciani som är rullstolsburen. ”Det är bättre att säga något tokigt än att nonchalera”, säger hon. Hanna Danmo och Håkan Jansson berättar utifrån egna erfarenheter om vad som är ett bra bemötande för en person som lever med Aspergers syndrom: Förmedla saker väldigt konkret och utan metaforer och skicka gärna med en kom-i-håg lapp.

Cirka 6 000 anställda inom välfärdssektorn deltog i utbildningarna som arrangerades av ESF-projektet Consensio. Projektet syftade till att höja kunskapen om funktionsnedsättningar. Projektet drevs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, flertalet kommuner i Stockholms län, brukarorganisationer med flera.