Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Om projektet

Arbetsintegrerande sociala företag tillhandahåller varor eller tjänster, samtidigt som de erbjuder platser för rehabilitering och arbetsträning till personer som tidigare stått långt från arbetsmarknaden. Eva Johansson är handläggare på Tillväxtverket och beskriver grunderna i socialt företagande. I filmen får du svar på frågor som: Får sociala företag göra vinst? Vilken företagsform kan man använda? Vad säljer sociala företag? Hur ser samarbetet ut med offentlig sektor? Vad är sociala kriterier vid offentlig upphandling?

Helgalundens uppdrag omfattade fyra kortfilmer som visar olika aspekter av arbetsintegrerande sociala företag.

  • Kund: Tillväxtverket/KFO
  • Uppdrag: Filmproduktion