Tillsammans

Om projektet

I Tillsammans möter vi ungdomar med funktionsnedsättning och vuxna som har stått utanför arbetsmarknaden under en längre tid. Här beskriver de hur projekten UMiA och Dirigo har skapat möjligheter för dem att närma sig arbetsmarknaden. Vi möter också myndighetshandläggare, arbetsgivare och nyckelpersoner som lyfter viktiga erfarenheter och resultat som gjordes inom projekten. Några av artiklarna hade tidigare publicerats i elektroniska nyhetsbrev och på Försäkringskassans hemsida. Bilderna förstorades och ställdes ut i samband med projektens slutkonferens. Målgrupp är beslutsfattare, tjänstemän och andra intressenter inom offentlig sektor och brukarorganisationer.

  • Kund: Försäkringskassan
  • Uppdrag: Tidningsproduktion (koncept, text, bild, projektledning)
  • Webb: Umia / Dirigo2