Spridning och påverkan

Om projektet

Europeiska socialfondens temagrupp, A&O, hade uppdraget att analysera och sprida kunskap om erfarenheter av arbetsplatslärande i socialfondsprojekten. Temagruppen arbetade i dialog med myndigheter, näringsliv, fackförbund och beslutsfattare.

Helgalunden upphandlades för att ta fram en strategi, samt driva temagruppens kommunikationsarbete som omfattade print, webb, seminarieverksamhet och PR.