REHSAM:s receptsamling

Om projektet

En receptbok med ett antal behandling­salternativ för personer som riskerar att förlora sin arbets­förmåga till följd av psykisk ohälsa eller smärta i nacke och rygg. Behandlingarna riktar sig både till yrkesverksamma och sjukskrivna personer, som behöver rehabiliteringsstöd för att kunna behålla sin arbetsförmåga eller återgå i arbete.

Boken innehåller tjugo olika behandlingsmetoder som har utvärderats vetenskapligt inom forskningsprogrammet REHSAM. Varje behandlingsmanual, eller recept som vi kallar dem, är en kort sammanfattning som förenar teori med praktik.