International Work and Life Academy

Om projektet

På International Work and Life Academy möts anställda inom offentlig sektor från bland annat Norge, Kanada, Finland och Nederländerna och Sverige för att diskutera lösningar på vår tids stora välfärdsutmaningar, som utanförskap och psykisk ohälsa.

Nätverket har initierats av svenska Välfärdsakademin.

  • Kund: Försäkringskassan
  • Uppdrag: Filmproduktion