Handbok i arbetsplatslärande

Om projektet

Handbok i arbetsplatslärande är en pedagogisk och praktisk handledning för arbetsplatser som vill utveckla både verksamhet och medarbetare. Den bygger på erfarenheter som gjordes inom Europeiska socialfondens temagrupp A&O, med Luleå tekniska universitet som huvudman. Författare: Anna-Karin Florén och arbetslivsjournalist Gunhild Wallin.

Produkten ingick i ett uppdrag för A&O där Helgalunden upphandlats som leverantör av kommunikationstjänster omfattande strategi, webbsida, innehåll till webb, trycksaker med mera under 2011–2013.

  • Kund: Luleå tekniska universitet/A&O
  • Uppdrag: Textproduktion, textbearbetning, projektledning
  • Webb: www.arbetsplatslarande.se