Christoffer

Om projektet

Företaget Furniturebox växer snabbt. Genom att ta emot praktikanter med funktionsnedsättning hittar man personer med särskilda styrkor. Christoffer har fått praktikplats på contentavdelningen och går igenom ett utvecklingsprogram som förhoppningsvis ska leda till en anställning. Han blev arbetslös efter gymnasiet men kom via Arbetsförmedlingen i kontakt med projekt UMiA, där han har fått stöd på sin väg ut på arbetsmarknaden.

UMiA är ett ESF-finansierat samarbetsprojekt som stöttar ungdomar med funktionsnedsättning som har svårt att hitta arbete. I projektet sitter handläggare från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen i samma lokaler för att kunna ge bättre stöd till sina klienter.