Att undvika och bemöta konflikter

Om projektet

Forskning visar att 60 procent av alla konflikter inom psykiatrin, mellan brukare och vårdare, handlar om gränsdragning. Psykolog Bo Hejlskov handleder och föreläser om att undvika och bemöta konflikter. I filmen ger han konkreta råd om hur du som möter människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan agera konstruktivt i situationen.

Cirka 6 000 anställda inom välfärdssektorn deltog i utbildningarna som arrangerades av ESF-projektet Consensio. Projektet syftade till att höja kunskapen om funktionsnedsättningar. Projektet drevs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, flertalet kommuner i Stockholms län, brukarorganisationer med flera.