arbetsplatslarande.se

Om projektet

Helgalunden tog fram, och producerade innehåll till, arbetsplatslarande.se på uppdrag av temagruppen A&O under 2011–2013. Hemsidans syfte var främst för att marknadsföra temagruppens aktiviteter och rapporter, men också till viss del omvärldsbevakning. Temagruppen samlade, analyserade och spred erfarenheter av arbetsplatslärande som gjordes i ESF-projekt under programperioden 2007–2013. A&O var ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Linköpings universitet, Göteborgs universitet och Apel FoU.

Helgalunden var upphandlad som leverantör av kommunikationstjänster omfattande strategi, webbsida, innehåll till webb, trycksaker med mera 2011–2013.