Arbetsplatslärande i kristid

Om projektet

Många företag drabbades av katastrofala produktionsbortfall i samband med finanskrisen. Genom satsningar på arbetsplatslärande i ESF-projekt, lyckas några gå stärkta ur krisen. I Arbetsplatslärande i kristid möter vi chefer och medarbetare på bland annat Väderstad-Verken AB, Kubiken Borg Aluminium AB och Stoneridge Electronics AB, men också utbildningsarrangörer, fackliga representanter, projektägare och projektledare. Författare: Anna Holmgren. Foto: Anna-Karin Florén.

Boken ingick i ett uppdrag för Europeiska socialfondens temagrupp A&O. Helgalunden var upphandlad som leverantör av kommunikationstjänster omfattande strategi, webbsida, innehåll till webb, trycksaker med mera 2011–2013.