Consensio

Om projektet

Istället för en slutrapport ville projekt Consensio göra en mer tillgänglig produkt för att sprida sina resultat. Helgalunden tog fram ett infozine med lekfull form, där viktiga erfarenheter lyfts fram i intervjuer med deltagare, medarbetare, brukare och nyckelpersoner. Målgruppen är beslutsfattare, tjänstemän och andra intressenter inom offentlig sektor och brukarorganisationer.

Cirka 6 000 anställda inom välfärdssektorn berördes av ESF-projektet Consensio som syftade till att höja kunskapen om funktionsnedsättningar. Projektet drevs av Försäkringskassan i samarbete med Arbetsförmedlingen, flertalet kommuner i Stockholms län, brukarorganisationer med flera.