Specialerbjudande! Kommunicera ditt projekt

Nu kan Helgalunden erbjuda alla strukturfondsprojekt tre förmånliga paket på kommunikationstjänster: kommunikationsplan, content och uppföljning.

Erbjudandet omfattar alltså allt från kommunikationsplaner, till produkter som filmer, en hemsida eller en bok, till kvalitetssäkring och uppföljning. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet och vi kan därför arbeta nära projekten, med god lokalkännedom. Vi är också väl införstådda med de horisontella kriterierna.

Under de närmsta veckorna skickas erbjudandet ut per post till cirka 150 ESF-projekt. Mer information och priser finns här Flyer kommunicera ditt projekt och i följebrevet.