Kommunikation på hjärnan

Intressant Ted-talk om varför det är bättre att föra dialog än att informera -ur neurologiskt perspektiv. Och om hur förförståelse – eller bristen därav, präglar hjärnas sätt att bearbeta information. Uri Hesser är neurolog och forskar om kommunikation vid Princeton. Se föreläsningen här.