Blogg

Tillsammans_bord2_PS2

Grattis Tina!

En riktigt cool tjej tycker vi! I onsdags stod Tina Gunell i Aktuelltstudion och berättade om sitt jobb som målare. 2014 intervjuade vi henne i tidningen Tillsammans. Då var hon med i ett projekt som skulle underlätta vägen ut i arbete och studier för unga med psykisk ohälsa. Se inslaget här.  Tidningen som vi gjorde finns här

46 000 visningar!

Filmen om underhållsbidrag har nu mer än 46 000 visningar på Facebook! Det berättade en av våra beställare på Försäkringskassan. Jätteroligt med nöjda kunder och att det vi gör har så stort genomslag.

bild flyer

Specialerbjudande! Kommunicera ditt projekt

Nu kan Helgalunden erbjuda alla strukturfondsprojekt tre förmånliga paket på kommunikationstjänster: kommunikationsplan, content och uppföljning.

Erbjudandet omfattar alltså allt från kommunikationsplaner, till produkter som filmer, en hemsida eller en bok, till kvalitetssäkring och uppföljning. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet och vi kan därför arbeta nära projekten, med god lokalkännedom. Vi är också väl införstådda med de horisontella kriterierna.

Under de närmsta veckorna skickas erbjudandet ut per post till cirka 150 ESF-projekt. Mer information och priser finns här Flyer kommunicera ditt projekt och i följebrevet.

Namnlöst 4

Kommunikation på hjärnan

Intressant Ted-talk om varför det är bättre att föra dialog än att informera -ur neurologiskt perspektiv. Och om hur förförståelse – eller bristen därav, präglar hjärnas sätt att bearbeta information. Uri Hesser är neurolog och forskar om kommunikation vid Princeton. Se föreläsningen här.