Helgalundens Kommunikationsbyrå

KUNSKAP FÖR ALLA.

Att lära sig nya saker är det bästa som finns! Vi på Helgalunden vill att kunskap ska vara tillgänglig för alla. Därför gör vi inspirerande och lättillgänglig information av vetenskap och akademiskt material.

OAVSETT KANAL.

Vi tar fram populärvetenskapligt material och presenterar det i form av trycksaker, böcker, innehåll för webben, journalistiska reportage och kortfilm.

MED RÄTT FOKUS.

Helgalunden har särskilt god kompetens kring frågor som gäller arbetsliv, entreprenörskap, funktionsvariation, mångfald och Europeiska socialfonden.

Om oss

anna-karin-floren

Anna-Karin Florén
Kommunikationskonsult, vd
Akademiker med en livslång kärlek till
journalistisk produktion, företagande,
dans, fotografering och Dalarna.
0704-85 78 13
anna-karin.floren@helgalunden.se

JS (2)

Jacob Schulze
Seniorkonsult
EU-journalist och kommunikationsstrateg
som älskar komplexa, transnationella eller
mångkulturella projekt och Languedoc.
0703-13 47 10
jacob.schulze@faceeurope.se

Våra tjänster

Strategi

Strategi

Effektivt kommunikationsarbete börjar med en genomarbetad kommunikationsplan som omfattar strategi, målsättningar, målgrupper, produkter mm. Vi kan ta fram en kommunikationsplan för lanseringen av en produkt, en specifik del av din verksamhet eller hela verksamheten.

Content

Content

Vi producerar trycksaker, film, informationstexter, reportage och webbcontent. Vi arbetar gärna med ett journalistiskt och tillgänglig tilltal, där människors berättelser får beskriva komplexa strukturer. Men självklart anpassar vi produkterna efter dina önskemål.

Dokumentation

Dokumentation

Behöver du hjälp med att dokumentera konferenser, seminarier eller möten? Vi kan dokumentera skriftligen, med ljudupptagning och video.

Uppföljning

Uppföljning

Att kvalitetssäkra sitt kommunikationsarbete är lika viktigt som att kvalitetssäkra resten av sin verksamhet. Med uppföljning vet ni att era insatser har önskad effekt, eller om de kan bli ännu bättre. Vi arbetar med enkätverktyg, fokusgrupper, djupintervjuer mm.

Nära kunden

Nära kunden

Vi jobbar i nära våra kunder. Vi vet att det kan vara svårt att beskriva ett uppdrag där estetik, känsla och fakta ska samsas i en välavvägd kostym. Inför varje uppdrag planerar vi därför både för kontinuerlig dialog och regelbundna avstämningar.

Blogg

Tillsammans_bord2_PS2

Grattis Tina!

En riktigt cool tjej tycker vi! I onsdags stod Tina Gunell i Aktuelltstudion och berättade om sitt jobb som målare. 2014 intervjuade vi henne i tidningen Tillsammans. Då var hon med i ett projekt som skulle underlätta vägen ut i arbete och studier för unga med psykisk ohälsa. Se inslaget här.  Tidningen som vi gjorde finns här

46 000 visningar!

Filmen om underhållsbidrag har nu mer än 46 000 visningar på Facebook! Det berättade en av våra beställare på Försäkringskassan. Jätteroligt med nöjda kunder och att det vi gör har så stort genomslag.

bild flyer

Specialerbjudande! Kommunicera ditt projekt

Nu kan Helgalunden erbjuda alla strukturfondsprojekt tre förmånliga paket på kommunikationstjänster: kommunikationsplan, content och uppföljning.

Erbjudandet omfattar alltså allt från kommunikationsplaner, till produkter som filmer, en hemsida eller en bok, till kvalitetssäkring och uppföljning. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet och vi kan därför arbeta nära projekten, med god lokalkännedom. Vi är också väl införstådda med de horisontella kriterierna.

Under de närmsta veckorna skickas erbjudandet ut per post till cirka 150 ESF-projekt. Mer information och priser finns här Flyer kommunicera ditt projekt och i följebrevet.

Namnlöst 4

Kommunikation på hjärnan

Intressant Ted-talk om varför det är bättre att föra dialog än att informera -ur neurologiskt perspektiv. Och om hur förförståelse – eller bristen därav, präglar hjärnas sätt att bearbeta information. Uri Hesser är neurolog och forskar om kommunikation vid Princeton. Se föreläsningen här.

Kunder

Apel FoU

Esbri

Face Europe

Föreningen Norden

Försäkringskassan

KFO

Luleå tekniska universitet

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor

Nordiskt välfärdscenter

Svenska ESF-rådet

Tillväxtverket

RSMH

Kontakt

Helgalundens Kommunikationsbyrå